Burnoutpreventie

Stress hoort bij het leven. Onder invloed van tijdelijke stress kunnen we goede prestaties leveren. Wanneer die stress lang aanhoudt en er onvoldoende ruimte is en genomen wordt om ook te ontspannen, ontstaan er klachten. Bij het langdurig onder stress staan worden de klachten erger en als je niet ingrijpt, leidt dit tot een Burnout.

Stress en burn-out preventie begint simpelweg met “Na inspanning volgt ontspanning”.

Wanneer er al stressklachten zijn is er meer nodig. Vraag je dan af:
– Welke stressklachten zijn er en hoe kan je deze verminderen?
– Wat waren de oorzaken van de stressklachten en hoe ging je hier mee om?
– Kan je je nog ontspannen en hoe kan je dit gaan doen?

Het staat er heel eenvoudig, maar om hier zelf mee aan de slag te gaan valt vaak niet mee. Door langdurige stress raken de eigen waarden en behoeften vaak ondergesneeuwd. Zo vergeet je waar je in het verleden van kon genieten, en hoe je dit nu kan doen kun je niet meer bedenken. Kortom door stress verandert onze manier van in het leven staan. We hebben iemand nodig die ons daar op wijst en die met ons in gesprek gaat over hoe we het anders kunnen doen.

Tal van omstandigheden kunnen het ontstaan van stress in de hand werken en de kans om een burnout te krijgen vergroten.

  • Persoonlijk, karaktereigenschappen
    Perfectionisme, moeilijk grenzen stellen, geen nee kunnen zeggen, hoge verwachtingen hebben, idealisme, bereidheid om te geven, ambitieus om te zorgen, loyaliteit, je graag willen manifesteren.
  • Persoonlijk, privé omstandigheden
    Financiële- of gezondheidszorgen, verstoorde relaties, verlies van naasten, traumatische ervaringen en gebrek aan levensvervulling.
  • Werksituatie en inhoud werk
    Routinematig werk, geen invloed hebben op werkomstandigheden, slechte werksfeer, slecht management, bureaucratie, reorganisaties, zware werkbelasting, onregelmatige werktijden, onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, intensiteit van werk, tijdsdruk, werk waarbij je veel moet geven en weinig waardering krijgt, conflict waarden en normen.

Wanneer de bovengenoemde omstandigheden samengaan met de volgende toenemende klachten wordt het tijd om in te grijpen.

Lichamelijke klachten Emotionele klachten Denken Verandering in gedrag
Slecht slapen
Hartkloppingen
Drukkend gevoel op de borst
Moe en lusteloos zijn
Maag en darmstoornissen
Hoge bloeddruk
Hoofdpijn
Spierpijnen
Sneller transpireren
Snel geïrriteerd
Snel huilen
Vlug emotioneel reageren
Zelden lachen of glimlachen
Somber, depressief
Onverschillig zijn
Verstrooid zijn
Moeilijk concentreren
Piekeren
Overdreven waakzaam zijn
Minder prikkels aan kunnen.
Meer of minder eten
Meer roken, alcohol, medicatie
Geen zin meer hebben in seks
Je niet kunnen ontspannen, onrustig zijn
Geen energie meer hebben

Aangesloten bij:

Registraties:

KAIMA for Well-Being is geregistreerd bij:

Kamer van Koophandel, registratienummer: 24403818
BTW -Id: NL002041924B86

VBAG, Registratienummer: 22212011
VIV Nederland, Registratienummer: 1907342B
RBCZ, Registratienummer: 505082R
NVTCG Zhong: Registratienummer: 2019021

Voor de Wkggz ingeschreven bij Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg

Vraag uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden van vergoeding.

Waar wacht u nog op ? Neem contact met ons op voor een afspraak

Afspraak