Onze werkwijze

Bij Kaima for Well-Being kunt u terecht voor diverse vormen van massage en therapie. Onze therapieën komen, wanneer u aanvullend verzekerd bent, in aanmerking voor vergoeding door de meeste ziektekostenverzekeraars. Raadpleeg de voorwaarden van uw polis of informeer bij uw verzekeraar of dit voor u van toepassing is.

Alleen de therapeutische massages komen in aanmerking voor vergoeding.

Informed Consent en Anamnese formulier
Kaima for Well-Being is bij verschillende beroepsverenigingen aangesloten. Deze beroepsverenigingen hebben regelmatig overleg met zorgverzekeraars over de eisen waaraan voldaan moet worden om vergoeding mogelijk te maken.

Eén van de eisen waaraan we moeten voldoen, is het bijhouden van een administratie van de cliënten van onze praktijk. In deze administratie dient naast de gegevens als naam, adres, woonplaats en bereikbaarheid, ook een toestemmingsverklaring (Informed Consent) en intake document (Anamnese formulier) opgenomen te zijn. De hiervoor benodigde documenten zenden wij vooraf aan het eerste consult toe.

De formulieren kan de cliënt thuis invullen en via mail terugsturen of bij de eerste afspraak meenemen. Het anamnese formulier wordt tijdens het eerste bezoek met de cliënt doorgesproken en dient door de cliënt ondertekend te worden.

Op basis van de ontvangen informatie stemmen wij met de cliënt de behandeling af. Wanneer we voorafgaand aan de behandeling een risico onderkennen, zullen we geen behandeling uitvoeren en de cliënt indien nodig naar een huisarts of specialist verwijzen.

Alle informatie die door de cliënt wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt niet met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars of anderen gedeeld.

Noot: bij minderjarige cliënten, jonger dan 12 jaar, dient het Informed Content door beide ouders/verzorgers ondertekend te worden.

Duur en regelmaat
De duur van een consult is afhankelijk van de behandeling en kan variëren van een half tot anderhalf uur. Bij de eerste behandeling is dit, in verband met de intake die we afnemen, een half uur langer. Het aantal en de frequentie van vervolg behandelingen, is afhankelijk van het resultaat en de wensen van de cliënt.

Financiële afhandeling
De kosten van een consult zijn afhankelijk van de duur en soort behandeling. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons tarievenoverzicht.

U kunt direct na de behandeling contant of via PIN uw betaling voldoen. In uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk om na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag via overschrijving aan ons over te maken.

Na afloop van de behandeling ontvangt u van ons via mail een factuur in PDF formaat. Deze factuur bevat alle informatie die nodig is voor declaratie bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u de factuur op papier wenst te ontvangen, kunt u dit bij het maken van de afspraak  doorgeven.

Op afspraak
Kaima for Well-Being werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak kunt u maken door een mail te sturen naar info@kaimaforwellbeing.nl of telefonisch op (06) 2424 5777. Doordat wij overdag in behandeling zijn, bestaat er een mogelijkheid dat we u niet direct te woord kunnen staan. Wanneer u dan een bericht inspreekt, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Omdat wij iedereen zo goed mogelijk van dienst willen zijn hechten wij er waarde aan, dat afspraken die niet nagekomen kunnen worden, binnen 48 uur worden afgezegd. Dit geeft ons de mogelijkheid om een andere cliënt ruimte te bieden. Afzeggen kan via mail of telefoon (ook via SMS of WhatsApp). Afzeggen via Facebook, LinkedIn of Twitter is niet mogelijk.

Afspraken welke niet binnen 48 uur worden afgezegd, zullen door ons in rekening worden gebracht. Een factuur van een niet nagekomen afspraak is niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

Aangesloten bij:

Registraties:

KAIMA for Well-Being is geregistreerd bij:

Kamer van Koophandel, registratienummer: 24403818
BTW -Id: NL002041924B86

VBAG, Registratienummer: 22212011
VIV Nederland, Registratienummer: 1907342B
RBCZ, Registratienummer: 505082R
NVTCG Zhong: Registratienummer: 2019021

Voor de Wkggz ingeschreven bij Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg

Vraag uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden van vergoeding.

Waar wacht u nog op ? Neem contact met ons op voor een afspraak

Afspraak