Privacyverklaring

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Over ons

De website www.kaimaforwellbeing.nl wordt beheerd door Kaima for Well-Being. Kaima for Well-Being is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kaima for Well-Being verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Kaima for Well-Being verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling en vergoeding door zorgverzekeraars. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een anamnese/toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij altijd om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Kaima for Well-Being verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met u op te nemen, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.

Hoe lang we gegevens bewaren
Kaima for Well-Being hanteerd de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van 15 jaar na het laatste consult.

Delen met anderen

Kaima for Well-Being deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kaima for Well-Being blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Kaima for Well-Being gebruikt [bijvoorbeeld: functionele, analytische en tracking] cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kaimaforwellbeing.nl. Kaima for Well-Being zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kaima for Well-Being neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kaimaforwellbeing.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Kaima for Well-Being, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:  Elzenstraat 17
Postcode en plaats:         2871 PX Schoonhoven
Telefoonnummer:            (06) 2424 5777
E-mailadres:                    info@kaimaforwellbeing.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  24403818[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Aangesloten bij:

Registraties:

KAIMA for Well-Being is geregistreerd bij:

Kamer van Koophandel, registratienummer: 24403818
BTW -Id: NL002041924B86

VBAG, Registratienummer: 22212011
VIV Nederland, Registratienummer: 1907342B
RBCZ, Registratienummer: 505082R
NVTCG Zhong: Registratienummer: 2019021

Voor de Wkggz ingeschreven bij Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg

Vraag uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden van vergoeding.

Waar wacht u nog op ? Neem contact met ons op voor een afspraak

Afspraak